A股上市公司内部交易表


时间区间

截至2022.06


字段展示

A股上市公司内部交易表字段
证券代码
高管姓名
变动人
变动日期
变动量(股)
成交均价(元)
变动后持股数(股)
与董监高关系
高管职务

样本数据

证券代码高管姓名变动人变动日期变动量(股)成交均价(元)变动后持股数(股)与董监高关系高管职务
000025关志才关秀琴2010-11-23-280010.33兄弟姐妹监事
000025关志才关秀琴2010-11-22280010.55兄弟姐妹监事
000025刘鸿玲刘鸿鹄2009-06-25-2009.22兄弟姐妹董事
000025刘鸿玲刘鸿鹄2009-06-232008.83兄弟姐妹董事
000025刘鸿玲刘鸿鹄2009-06-19-8008.83兄弟姐妹董事
000025李明俊李学文2008-07-07-5006.01父母董事
000025李明俊李学文2008-04-095009父母董事
000025薛钢张德纯2008-02-2810012.98父母董事
000025李明俊李学文2007-05-22-230013.48父母董事
000025李明俊李学文2007-05-16100010.9父母董事
000404庞海涛庞海涛2017-10-19440007.04463975本人高管
000404符念平符念平2017-07-071400007.94469625本人董事
000404吴巍屿吴巍屿2017-07-071101007.95557225本人董事、高管
000404查春霞查春霞2017-07-06177007.89301168本人监事
000404吴巍屿吴巍屿2017-07-061000007.91447125本人董事、高管
000404查春霞查春霞2017-06-23100007.45283468本人监事
000404查春霞查春霞2017-06-22100007.65273468本人监事
000404王国庆王国庆2017-06-091200007.62424000本人高管
000404庞海涛庞海涛2017-06-091038507.62419975本人高管
000404吴景华吴景华2017-06-09884007.72317150本人高管
000582马正国段任翔2011-09-07320010.25父母董事
000582马正国段任翔2011-09-06350010.29父母董事
000582何典治何典治2010-04-09300016.23000本人董事、证券事务代表
000582孙泽华孙泽华2009-11-06-631914.618956本人董事
000582孙泽华孙泽华2008-12-23-8425725275本人董事
000582孙泽华孙泽华2008-12-03337007.4333700本人董事
000798王忠尧王忠尧2022-04-19-25009.527500本人高管
000798张光华王雷2019-01-1650005.6配偶高管
000798宗文峰宗文峰2017-06-0250008.3520000本人董事
000798陈明陈明2017-05-2587008.6320081本人董秘
000798张三捷张三捷2017-05-2550008.365000本人高管
000798王小霞王小霞2016-02-04100008.9610000本人高管
000798胡世保胡世保2016-02-0170008.4113000本人董事、高管
000798陈明陈明2016-01-2740009.3911381本人董秘
000798陈明陈明2015-09-3060009.947381本人董秘
000798张光华张光华2015-09-1570008.6910000本人高管
000909沈宏凌沈慧玲2018-05-2410009.74兄弟姐妹监事
000909姚姚姚勤2014-02-27-100007.26兄弟姐妹董事
000909姚姚姚勤2014-02-26100006.710000兄弟姐妹董事
000909朴东国西湖电子集团有限公司2010-12-31-15600009.99受控法人董事、高管
000909倪勇蒋赛红2008-04-0910007.38父母高管
000909汪丽萍汪海萍2008-03-3120009.12兄弟姐妹董事、高管
000911梁戈夫梁光铁2016-05-12-20019.25兄弟姐妹独立董事
000911梁戈夫梁光铁2016-05-1120019.53兄弟姐妹独立董事
000911王国良陈喜珍2008-09-24-10008.46配偶董事
000911王国良陈喜珍2008-09-233008.58配偶董事
000911王国良陈喜珍2008-09-183007.65配偶董事
000911王国良陈喜珍2008-08-1840010.14配偶董事
000911陆天美陆丽霞2008-02-20-20026子女董事
000931董国明董秀芹2019-07-158009.05兄弟姐妹高管

数据更新频率

年度更新